Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Stresstest personeel niet populair bij werkgevers.

Rotterdam - De stijging van het aantal mensen met een burn-out en andere stressverschijnselen kan met een simpel middel een halt worden toegeroepen: een wettelijk verplichte gezondheidscheck. Deze bestaat al jaren maar wordt nauwelijks gebruikt, constateert gezondheidsadviseur Fysergo.

Werkstress speelt een groeiend aantal werknemers parten. Nu al heeft meer dan een op de drie werknemers die ziek thuis zit, psychische klachten door stress op het werk. De overheid investeert volop in de bestrijding van werkstress, onder meer met campagnes.
"Onderwijl laten veel werkgevers het afweten, vooral in het midden en kleinbedrijf", stelt  Jan Hobbelen, directeur van Fysergo. "Opvallend", zegt hij "vooral omdat de verzuimkosten voor werkgevers niet gering zijn".
Die geschatte kosten van stressgerelateerd arbeidsverzuim zouden jaarlijks vier miljard Euro bedragen.
Bedrijven zijn wettelijk verplicht! tenminste eenmaal in de drie tot vier jaar een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan hun medewerkers aan te bieden. Zo'n gezondheidscheck is onder meer bedoeld om stressklachten op te sporen en uitval te voorkomen.

Hobbelen schat dat zo'n 60% van de grote bedrijven PMO actief promoot bij de medewerkers. Bij het MKB ligt dat veel lager, zo rond de 10- tot 20%.
Ondernemersorganisatie MKB-Nederland is verrast door het lage aantal. "Onze indruk is dat ook in het MKB veel aandacht is voor de bestrijding van werkstress. Het zou bij werkgevers algemeen bekend moeten zijn dat zij zo'n test moeten aanbieden", reageert zegsvrouw Mieke Ripken.

Dat veel bedrijven dit in de praktijk niet doen, komt volgens Hobbelen omdat zij bang zijn te moeten investeren in de mentale en fysieke gesteldheid van de medewerkers. Op de korte termijn kost dit geld maar op de langere termijn levert dit winst op!
Bron: De Stentor 19-05-2015