Informatie voor huisartsen

Informatie voor huisartsen

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Graag willen wij u informeren over Alpha Preventie Keuringen b.v.

 

Alpha Preventie Keuringen b.v. screent personeel van bedrijven o.m. op de risico's van hart- en vaatziekten en diabetes, op de bedrijfslocatie van de werkgever. De werkgever is verplicht om bij langdurig verzuim van de werknemer diens loon 2 jaar lang door te betalen en is daarom gebaat bij preventief medisch onderzoek.

 

Alpha Preventie Keuringen b.v. ziet zichzelf niet als werkzaam in de 1e-lijns-gezondheidszorg, maar meer in de 0e-lijn. Het is geenszins de bedoeling om op de stoel van de huisarts te gaan zitten. Wel zullen (statistisch gezien) ongetwijfeld medewerk(st)ers van bedrijven en organisaties met een keuringsrapport naar u doorverwezen worden. Om deze reden willen wij u informeren over onze activiteiten.

 

In onze tests worden naast het meten van de navolgende waarden: bloeddruk, (totaal)cholesterol, glucose (willekeurig en/of nuchter) en Hb, de nadruk gelegd op het gewicht of beter de Quetelet- of BMI-index. Dit temeer omdat (over)gewicht langzamerhand een volksziekte lijkt te worden en  dikwijls mede de oorzaak vormt van allerlei hart- en vaatziekten.

 

De uitkomsten komen tot stand in  combinatie met geslacht en leeftijd, en roken (of niet roken). Alle uitkomsten worden via een computerprogramma direct omgezet in een nomogram. Ter plaatse wordt het uitslagrapport voor de deelnemer gegenereerd. Het programma houdt rekening met o.a. leeftijd, man of vrouw zijn en roken of niet roken. De waarden in het nomogram en het advies worden hiermee op individuele wijze gebracht. Zoals u begrijpt, blijft zo'n screening uiteraard een momentopname.

 

De uitslag wijst zich vanzelf en is voor de cliënt eenvoudig af te lezen omdat de gemeten waarden in het nomogram omgezet worden, wat weer correleert met de uitslagbalk. Deze bestaat uit drie delen. Groen = tevreden, geel = oppassen en rood = actie. Groen is duidelijk, bij geel worden adviezen gegeven m.b.t. het aanpassen van de lifestyle,  (is meer dan alleen een dieet volgen!) terwijl bij rood (actie) verwezen wordt naar de eigen huisarts. Hier houdt het voor ons op en bepaalt u wat het vervolgtraject moet worden.

 

Als huisarts ziet u een deel van uw patiënten zeer regelmatig, een ander deel zo nu en dan, maar ook een grote groep vrijwel nooit. Voor die patiënten die u regelmatig ziet, is indien nodig, een eventueel bloedonderzoek eenvoudig te realiseren. Echter, voor de patiënten die u vrijwel niet ziet vindt een dergelijke controle eigenlijk nooit plaats, zelfs niet als het nodig is. Als huisarts kunt u hieraan weinig  doen. U bent afhankelijk van het zich melden van de patiënt.

 

De door ons in het nomogram gehanteerde waarden zijn overeenkomstig het Diagnostisch Kompas en het geheel is in samenwerking met twee internisten, een cardioloog, een apotheker en een hoogleraar Voeding tot stand gekomen.

 

Er wordt gebruik gemaakt van deskundig personeel en klinisch gevalideerde (mobiele) apparatuur. En er wordt strak geprotocolleerd gewerkt.

 

Hebt u nog vragen of opmerkingen hierover, dan kunt u op onze website nadere informatie  vinden c.q. bij ons opvragen.

 

Vertrouwende u met deze informatie van dienst geweest te zijn,

 

met vriendelijke groet,

 

Alpha Preventie Keuringen b.v.

 

 

 

H.A.J.M. van Alphen

directeur