Interview met Alpha Preventie Keuringen

Interview met Alpha Preventie Keuringen

Tekst: André Staas, in opdracht van: Het Ondernemersbelang

 

Preventieve gezondheidsmetingen voor fitte medewerkers en vitale organisaties

 

Er lopen in ons land een half miljoen mensen rond met een te hoge bloeddruk en/of suikerziekte terwijl ze dat niet weten. Een tikkende tijdbom onder de gezondheid van die mensen én de organisaties waar ze werken.

 

 

Hart- en vaatziekten en suikerziekte

 

Er vroeg bij zijn, weten welke risico’s je loopt en daar dan iets mee doen uiteraard.

Dat is volgens Huub van Alphen de enige manier om te voorkomen dat steeds meer medewerkers uitvallen. “Hart- en vaatziekten en suikerziekte zijn een van de belangrijkste doodsoorzaken", zo stelt hij. “Veel mensen weten niet eens dat ze zo’n ziekte onder de leden hebben en als ze daar dan achter komen, is de schade vaak al groot. Dan ontwikkelen ze klachten waardoor ze uitvallen.

Dat is op de eerste plaats slecht voor de zieke medewerkers, maar ook voor hun werkgevers. Zieke medewerkers vormen immers een enorme kostenpost.”

 

Dit bracht Van Alphen in 2002 op het idee om een methodiek te ontwikkelen waarmee snel en betaalbaar een beeld kan worden gegenereerd over iemands gezondheidstoestand.

“Onze methodiek is gericht op een duurzame inzetbaarheid van medewerkers door ze regelmatig een preventief onderzoek te laten ondergaan. We registreren zaken als geslacht, leeftijd, rookgedrag, lengte, gewicht en BMI. Daarnaast meten we de bloeddruk,  onderzoeken het bloed op cholesterol, bloedsuiker en hemoglobine. Daaruit kunnen we redelijk betrouwbaar iemands conditie vaststellen.

Aan de hand van het beeld geven we iemand adviezen over onder meer rook-, voeding- en beweeggedrag.

 

Minder uitval

 

De methodiek van Alpha Preventie Keuringen geeft een helder beeld van iemands conditie, aan de hand van ‘stoplichten’, die de gemeten waarden weergeven: groen is goed, geel is oppassen en rood is voor verdere behandeling naar de huisarts.

“We werken voor grote en kleine organisaties in het hele land, van scholengemeenschap tot accountantskantoor en van notariaat tot drukkerij.

Op basis van onze diagnose kan iemand op individueel niveau met behulp van het heldere uitslagrapport aan de slag met zijn gezondheid.

Daarnaast leveren we een statistische groepsrapportage met adviezen. Aan de hand daarvan kunnen organisaties maatregelen nemen. Bijvoorbeeld meer fruit en minder kroketten indien de gemiddelde cholesterolwaarde te hoog blijkt en er dus risico’s zijn.”

 

Van Alphen ’s methodiek slaat goed aan. “Voor de meeste opdrachtgevers doen we jaarlijks een meting.

We zien echt vooruitgang in de conditie van mensen en een afname van langdurig verzuim”.

Sinds kort is bij Alpha Preventie Keuringen ook basis longfunctieonderzoek mogelijk en al langer, gericht onderzoek naar gehoor- en gezichtsvermogen."

Ook hierbij geldt: op een verantwoorde basis, aan de hand van veelzeggende indicatoren in een vroegtijdig stadium een diagnose stellen die het mogelijk maakt om preventief in te grijpen: “Dat is goed voor de gezondheid en het welbevinden van de mensen én voor de vitaliteit van de organisaties waar ze werken”.

 

Quick scan:

 

Hét probleem van de markt

 

Zieke medewerkers kosten organisaties handenvol geld. Niet voor niets investeren werkgevers in ziektepreventieprogramma’s voor hun medewerkers. Door uitval te voorkomen ontlopen ze forse financiële schade. Hart- en vaatziekten en suikerziekte zijn beruchte boosdoeners die langdurige uitval veroorzaken.

 

Onze visie

 

Alpha Preventie Keuringen heeft een snelle en betaalbare methodiek ontwikkeld om de risico’s op hart- en vaatziekten en suikerziekte in een vroegtijdig stadium vast te stellen.

Aan de hand van een aantal metingen wordt de conditie van de medewerkers in kaart gebracht. Dat kan gewoon bij de werkgever op locatie.

Op heldere en inzichtelijke wijze wordt op individueel- én op organisatieniveau duidelijk wat de risico’s zijn. Alpha Preventie Keuringen adviseert op basis hiervan hoe de organisatie deze risico’s te lijf kan gaan.

 

Wat betekent dit voor u

 

Hoogwaardige kwaliteit voor een redelijke prijs en een uitgebreide gratis groepsrapportage.

Dat kenmerkt het onderzoek van Alpha Preventie Keuringen.

Door middel van dit preventief medisch onderzoek is het mogelijk om medewerkers duurzaam inzetbaar te krijgen en te houden!

De kosten? Al vanaf zo'n zestig euro per medewerker bij minimaal 8 deelnemers.

De opbrengsten? Een veelvoud door betere prestaties en een hoger rendement.

 

 

Alpha Preventie Keuringen b.v.

Westerlaan 10, 7322HA Apeldoorn

Telefoon: 055-3666816

Email: info@apkapeldoorn.nl

Website: www.apkapeldoorn.nl