Preventief Medisch Onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek

 

Wat betekent dit nu voor u:


In toenemende mate wordt door ons, bij onze opdrachtgevers een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) uitgevoerd. De inhoud van dit personeelsonderzoek wordt vastgesteld door de opdrachtgever, samen met Alpha Preventie Keuringen op basis van de, uit de RI&E en het 'plan van aanpak' voortkomende keuringsbehoefte. Dit onderzoek is onder meer gericht op het voorkomen van arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico's die de werknemers lopen tijdens hun werkzaamheden en het daarmee gepaard gaande risico op verzuim.

 

Dit wettelijk verplichte onderzoek wordt door ons primair zelfstandig uitgevoerd. Mocht u daar een voorkeur voor hebben, kan e.e.a. ook in samenwerking met een bedrijfsarts, al dan niet van de Arbodienst van onze opdrachtgever worden uitgevoerd. Regelmatig wordt voor deze optie gekozen vanwege het sinds jaren gegroeide vertrouwen in onze unieke keuringen, onze verworven bekendheid bij de werknemers, maar dikwijls ook vanwege de forse kostenbesparingen voor onze opdrachtgevers.

 

Uitsluitend in dat geval, worden de individuele onderzoeksuitslagen strikt vertrouwelijk en beveiligd doorgegeven aan uw bedrijfsarts. Deze is hier dan vanaf het begin volledig  bij betrokken.

De bedrijfsarts zal dan in overleg met de opdrachtgever voor verdere interventie gaan zorgdragen. Ook dit werkt in de praktijk erg succesvol voor alle partijen. De uitgebreide, na afloop aan te leveren APK-Groepsrapportage wordt dan door ons samen met uw bedrijfsarts, met u besproken.

 

Meer informatie? Neem even contact met ons op. Wij helpen u graag verder!