Preventief Medisch Onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek

 

In toenemende mate wordt door ons, bij onze opdrachtgevers een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) uitgevoerd. De inhoud van dit personeelsonderzoek wordt vastgesteld door de opdrachtgever (eventueel met de bedrijfsarts), samen met Alpha Preventie Keuringen op basis van de, uit de RI&E en het 'plan van aanpak' voortkomende keuringsbehoefte. Dit onderzoek is onder meer gericht op het voorkomen van arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico's die de werknemers lopen tijdens hun werkzaamheden en het daarmee gepaard gaande risico op verzuim.

 

Dit wettelijk verplichte onderzoek kan door ons zelfstandig of in samenwerking met een bedrijfsarts, al dan niet van de Arbodienst van onze opdrachtgever worden uitgevoerd. Steeds meer wordt voor deze optie gekozen vanwege het sinds jaren gegroeide vertrouwen in onze unieke keuringen, onze verworven bekendheid bij de werknemers, maar dikwijls ook vanwege de forse kostenbesparingen voor onze opdrachtgevers.

 

Uitsluitend indien daarvoor gekozen, worden de individuele onderzoeksuitslagen in dat geval strikt vertrouwelijk en beveiligd doorgegeven aan de betreffende bedrijfsarts.

Deze is dan vanaf het begin hierbij volledig  betrokken. De bedrijfsarts zal dan in overleg met de opdrachtgever voor verdere interventie gaan zorgdragen. Dit werkt in de praktijk erg succesvol voor alle partijen. Ook de uitgebreide statistische rapportage achteraf wordt door ons, in dat geval samen met de bedrijfsarts, met de opdrachtgever besproken.

 

Meer informatie? Neem even contact met ons op. Wij helpen u graag!