Privacyverklaring Alpha Preventie Keuringen

Privacyverklaring Alpha Preventie Keuringen b.v.


PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Alpha Preventie Keuringen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Alpha Preventie Keuringen, en anderzijds omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier voor onze nieuwsbrief op de website aan Alpha Preventie Keuringen heeft verstrekt.


Alpha Preventie Keuringen verwerkt tijdens de uitvoering van ons preventief medisch onderzoek de navolgende gegevens op eigen computersystemen:

- Uw voor- en achternaam

- Uw geboortedatum

- Uw adresgegevens

- Daarnaast een aantal medische onderzoeksuitslagen, benodigd voor het individuele uitslagrapport


Deze data worden tijdens het onderzoek ter plekke opgeslagen op een laptop. Na verwerking en eveneens t.b.v. de statistieken, worden deze data overgezet naar een ander computersysteem. Daarbij worden naam, adres en woonplaatsgegevens gewist, zodat geen herleidbare persoonsgebonden data overblijven. Beide computersystemen worden, mede voor uw veiligheid, nooit aangesloten op het internet, waardoor hacken vrijwel onmogelijk is.


Daarnaast verwerken wij via onze website:

- Uitsluitend uw e-mailadres,

indien u ingeschreven bent voor onze tweemaandelijkse APK-nieuwsbrief.

De database daarvan staat op de servers van onze provider One.Com, binnen onze eigen webspace. Voor de volledigheid hebben wij gekozen voor een verwerkers-overeenkomst met One.com, welk document op verzoek ter inzage bij ons kan worden opgevraagd.


WAAROM HEEFT ALPHA PREVENTIE KEURINGEN DEZE GEGEVENS NODIG

Nieuwsbrief: Alpha Preventie Keuringengebruikt het door u verstrekte emailadres uitsluitend om u tweemaandelijks te kunnen voorzien van onze APK-Nieuwsbrief.


PMO: Daarnaast kan Alpha Preventie Keuringen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht; het APK-Onderzoek.


HOE LANG BEWAART ALPHA PREVENTIE KEURINGEN GEGEVENS

Alpha Preventie Keuringen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen verdere overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN

Bij PMO, Alpha Preventie Keuringen verstrekt uw persoonlijke gegevens afkomstig uit het uitgevoerde preventief medisch onderzoek, slechts dan uitsluitend op een beveiligde wijze aan een bedrijfsarts, indien er vooraf een overeenkomst bestaat met die bedrijfsarts van uw werkgever. U wordt daarvan dan altijd voorafgaande aan het onderzoek over geïnformeerd.


INFORMATIE UIT WEBSITEBEZOEK

Op de website van Alpha Preventie Keuringen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden door onze provider One.Com, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Alpha Preventie Keuringen gebruikt deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS

Alpha Preventie Keuringen maakt in principe geen gebruik van Google Analytics.

Alpha Preventie Keuringen heeft Google geen toestemming gegeven om via Alpha Preventie Keuringen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens voor zover ze nog in ons bezit zijn in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naarAlpha Preventie Keuringen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren info@apkapeldoorn.nl. Alpha Preventie Keuringen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

Alpha Preventie Keuringen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Alpha Preventie Keuringen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw emailadresgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Alpha Preventie Keuringen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Alpha Preventie Keuringen op via info@apkapeldoorn.nl.


www.apkapeldoorn.nl is een website van Alpha Preventie Keuringen b.v.


Alpha Preventie Keuringen b.v. is als volgt te bereiken:


Vestigingsadres:        Westerlaan 10, 7322 HA  Apeldoorn


Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 08120027


Telefoon: 055-3666815


E-mailadres: info@apkapeldoorn.nl