Wat wordt gemeten bij de APK®Keuring

Wat wordt gemeten bij de APK®Keuring?


Wat wordt gemeten:

Wij meten bloeddruk, cholesterol, bloedglucose en Hb (hemoglobine).

 Tevens stellen wij vast: leeftijd, lengte, gewicht, man of vrouw zijn en het rookgedrag.

 

Hoe wordt gemeten?

Er wordt gewerkt met deskundig personeel en gevalideerde meters waarmee met gebruikmaking van een enkele druppel bloed de juiste waarden worden bepaald.

De gevonden waarden worden direct ingevoerd in geavanceerde programmatuur welke vervolgens een individueel en helder rapport genereert. Dit rapport geeft aan of en zo ja welk risico u loopt en geeft adviezen, wat hieraan te doen.

 

Waar wordt gemeten?

Wij voeren in overleg met de werkgever het onderzoek op diens werklocatie uit. Dit betekent minimaal tijdverlies en de werknemer krijgt het uitslagrapport, besproken en wel, direct mee.

 

Voorkomen van stressgerelateerd verzuim:

Naast o.m. hart- en vaatziekten en suikerziekte blijkt, dat stressgerelateerde klachten een andere belangrijke oorzaak vormen voor langdurig verzuim.

Om deze voor uw personeelsleden zelf, helder naar boven te halen heeft Alpha Preventie Keuringen het APK©Werkbelevingsonderzoek "nieuwe stijl" ontwikkeld. Wij zijn graag bereid u hierover nader te informeren.

 

Onderzoek gehoor- en gezichtsvermogen:

In veel bedrijven lopen werknemers risico's op schade aan het gehoor- en/of gezichtsvermogen, en soms is het belangrijk om goed kleuren te kunnen onderscheiden.

Denk hierbij bijv. ook aan schadelijke stoffen, een te hoog geluidsniveau in bedrijfsruimten, beeldschermwerk, etc.

Gebleken is dat er behoefte bestaat aan een eenvoudige en betaalbare methode, waarbij wordt vastgesteld of de medewerk(st)er nog goed kan horen en/of  zien, of niet.

Voor dit doel heeft Alpha Preventie Keuringen een methode ontwikkeld waarbij dit, net als bij de APK®Keuring, op de werklocatie in slechts 15 minuten, helder kan worden vastgesteld. Deze module heet: APK©Audiometrie- en Visusonderzoek. Neem voor meer informatie hierover even contact met ons op. (Klik hier)